Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Üroloji

ÖZEL MİM HASTANESİ

Üroloji

Özel Mim Hastanesi Üroloji Bölümünde; ürolojik kanserler başta olmak üzere, ürolojinin tüm alanlarında yüksek teknoloji ve modern tıp uygulamaları kullanılarak hizmet verilmektedir. Özel Mim Hastanesi Üroloji Bölümünde kadın-erkek, genç-yaşlı herkes için özel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Üroloji Bölümü üreme sağlığının yanında erkek cinsel işlev bozuklukları, yaşlanmaya bağlı hastalıklar ve prostat büyümesi gibi rahatsızlıkların tedavi sürecinde gerektiği durumlarda kardiyoloji ve endokrinoloji uzmanlarıyla birlikte multidisipliner bir yapıda sağlık hizmeti verilmektedir.

ankara özel mim hastanesi

Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Mesane, böbrekler, penis, üreterler, üretra, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi süreciyle ilgilenmektedir. Üroloji hem idrar yollarında oluşan enfeksiyonları hem de üriner sisteme ait cerrahî girişimleri bünyesinde barındırır. Üreme sistemini ve idrar yollarını ilgilendiren hastalıkların hepsine verilen isim "ürogenital bozukluklar" olarak bilinmektedir.

Üroloji sistemi, özellikle erkeklerde üreme ve boşaltım sistemi ile ilgilenmektedir. Kadınlarda ise daha çok boşaltım sistemi hastalıklarını ele almaktadır. Kadınlarda üreme sistemi ile boşaltım sistemleri bir bütün haline incelenmesi gerektiği için üroloji bölümü, kadın hastalıkları uzmanı ile birlikte çalışmaktadır.

ÜROLOJİ BÖLÜMÜ

Üroloji kendi içerisinde altı alt bilim dallına ayrılmaktadır. Bunlar androloji, endoüroloji, kadın ürolojisi, nöroüroloji, pediatrik üroloji ve üroonkoloji olarak sayılabilir.

ANDROLOJİ:

Androloji, cinsel işlev bozuklukları ile ilgilenen ürolojinin alt dallarından birisidir. Erkek ve kadının cinsel sağlığı ile erkeklerde görülen kısırlık sık rastlanan ve incelenen hastalıklardır. Bu tür rahatsızlıklarda tüm anatomik, fizyolojik ve biyokimya gibi temel araştırmalar yapılmaktadır. Bu alan ile ilgili en çok görülen şikayetler, kadın ve erkeklerde cinsel isteksizlikler, üreme organlarında ağrı sendromları, penis yapısında bozukluklar ile erkek kısırlığı olmaktadır. Hormonal problemler ile seyreden hastalıklarda endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları ile birlikte tedaviler gerçekleştirilmektedir. Erkek kısırlığına karşı çözüm ise tüp bebek yöntemi ile tedavidir.

ENDOÜROLOJİ:

İdrar yollarında ve böbreklerde oluşan taşlara ait tanı ve tedavi ile ilgilenen alt bilim dalıdır. Tedaviler, taşların büyüklüğü ve sıklığına göre pek çok şekilde yapılabilmektedir.

KADIN ÜROLOJİSİ:

Ürojinekoloji olmak üzere iki dalı birlikte barındıran alt bilim dalıdır. Pelvik organın sarkması, idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane gibi rahatsızlıklar ile ilgilenilmektedir. 20 ila 70 yaş arasındaki kadınların %60'ında bu hastalıklar görülmektedir. Hastalıkların ortaya çıkma nedenleri kişiye göre değiştiği için, tedavi için verilecek karar da kişiye özel tbbi ya da cerrahi özellik taşımaktadır.

NÖROÜROLOJİ:

Beyin, omurilik ve periferik sinirlerin rahatsızlıkları ile ortaya çıkan idrar boşaltım sorunlarını inceleyen alt bilim dalıdır. Gece yaşanan idrar sorunları ile sık idrara çıkma gibi şikayetler sonucu ortaya çıkan hastalıkların tanısına yönelik gerekli tedaviler yapılmaktadır.

PEDİATRİK ÜROLOJİ:

Çocuklarda görülen üroloji hastalıkları için geliştirilen bir alt bilim dalıdır. Çocuklarda görülen bu tür hastalıklar oldukça geç belirti verebilmektedir. Ancak son yıllarda gelişen ileri teknoloji sayesinde ultrason ortamında bebeğe yönelik anormalliklerin incelemeleri dahi yapılmakta ve daha doğar doğmaz tedavi sürecine başlanmaktadır. Bunların dışında yeni doğan bebeklerde ya da ileri yaşlarda yaşanabilen idrar sorunları, cinsiyet belirsizliği ya da cinsel organda şişlik gibi durumlarda ürolojiden yardım alınmaktadır. Bunun dışında üroloji bölümü sık idrara çıkma, böbreklerde ağrı, hatalı sünnet, gece ya da gündüz idrar kaçırma gibi rahatsızlıkları da incelenmektedir.

ÜROONKOLOJİ:

Mesane, böbrek, prostat ya da testis gibi ürolojik organ kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen alt bilim dalıdır. Erken teşhis edildiği taktirde, tedavilere çok güzel yanıtlar alınmaktadır. İdrardan kan gelmesi, ağrısız olsa dahi yumurtalıklarda oluşan şişlik, karın boşluklarında ağrı gibi her türlü idrar bozukluklarında mutlaka uzman bir ürolog yardımı alınması gerekmektedir.

Üroloji

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir.

ÜROLOJİ

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Bu alanda hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların teşhis ve tedavisini yapar. Aynı zamanda üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlem gerektiren durumları da bünyesi altında toplar. İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir.

Özel Mim Hastanesi Üroloji bölümünde, aşağıdaki hastalıkların teşhis, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

 • Prostat Hastalıkları
 • BPH (Prostat Büyümesi)
 • Prostat Kanseri
 • Prostatit
 • Üriner Sistem Hastalıkları ve Enfeksiyonları
 • Böbrek
 • Üreter
 • Mesane
 • Sistit
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Orşit
 • Tüberküloz
 • Mesane ile ilgili Hastalıklar
 • Erkek Kısırlığı
 • Erektil Disfonksiyon
 • Testis ve Epididim Hastalıkları
 • Penis Hastalıkları
 • Çocuk Ürolojisi
 • Sünnet
 • İnmemiş Testis
 • Gece Yatak Islatma
 • Kadın Ürolojisi
 • Sistit
 • İdrar Kaçırma
 • Pelvik ve Mesane Ağrı Sendromları
 • Sağlıklı Cinsel Yaşam