Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Kurumsal

ÖZEL MİM HASTANESİ

Radyoloji Bölümü Ne ile İlgilenir?

Modern ve son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan Özel Mim Hastanesi Radyoloji Bölümü; uzman hekim kadrosu ve farklı disiplinleri benimseyen hekimlerle birlikte multidisipliner bir yapıyla hastalarına sağlık hizmeti vermektedirRadyoloji bölümü, insizyonel sağlık sorunlarının teşhisinden ve girişimsel tedavilerin uygulanmasından sorumludur. Vücudun iç dokularında veya organlarında ortaya çıkan tüm sağlık sorunları için radyolojik görüntüleme ile yardım alınabilir. Bu amaçla MR (Manyetik Rezonans), PET (Pozitron Emisyon Tomografi), X-ray, CT (Bilgisayarlı Tomografi) ve Ultrason gibi yöntemler kullanılmaktadır. Radyoloji iki dala ayrılır: Girişimsel ve Tanısal. Girişimsel radyoloji, açık ameliyatla ameliyat edilemeyen hastalarda küçük ameliyatların yapılmasını mümkün kılar.

ankara özel mim hastanesi

Besleme tüplerinin yerleştirilmesi, stent uygulamaları, anjiyografik işlemler ve damar içi görüntüleme, biyopsi uygulamaları, omurga, omurga gibi bölgelerdeki kırıkların tedavisi en sık yapılan girişimsel radyoloji uygulamalarıdır. Öte yandan, tanısal radyoloji, sağlık sorunlarının teşhisi için gerekli testlerin uygulanmasında ön planda yer almaktadır.

Radyolojidoğrudan hasta kabul eden bir dal değildir. Hastanın ilgili branşta doktor tarafından sevki sonrasında gerekli tüm başvurular yapılır. Aynı zamanda tüm hastane bölümlerine veya sadece belirli bir bölüme hizmet verebilmektedir. Radyoloji halk arasında görüntüleme bölümü veya röntgen bölümü olarak da bilinir.

Radyolog Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Radyolog, hastalığın teşhisine yardımcı olmak için özel ışınlar ve radyoloji ekipmanı kullanan bir doktordur. Gerektiğinde ve yeterli eğitimle girişimsel tedaviler de yapabilirler. Ancak bunun için cerrahi eğitimin de alınmış olması şartı vardır. Aksi takdirde sadece tanısal radyoloji hizmetleri verilebilir.

Radyoloji doktorlarının belli başlı görevleri vardır. Bunlar;

  • Sevk edilen hastaların talep ettiği tetkikleri kontrol etmek ve gerektiğinde fizik muayene yapmak,
  • İlgili hekimler tarafından belirlenen görüntüleme tetkiklerini gerçekleştirmek için MR, PET, CT, ultrason, röntgen ve diğer radyolojik cihazları kullanmak,
  • Muayene sonuçlarını değerlendirmek,radyolojiraporları hazırlamak ve bunları Radyoloji Sonuç Görüntüleme Sistemine kaydederek ilgili hekimlere ulaştırmak,
  • Hastalığın teşhisinin yapılabilmesi adına gerekli yöntemleri belirlemek için gerektiğinde ilgili hekimle iş birliği yapmak,
  • Görüntüleme sırasında olası komplikasyonları en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri almak,
  • Radyolojipersonelinin yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmasını önlemek için gerekli araştırmaları ve yönlendirmeleri yapmak,
  • Girişimsel radyoloji konusunda yetkin bir uzman ise; drenaj, biyopsi, stentleme gibi uygulamaları yapmak,

Radyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Radyoloji, vücudun iç dokularında bulunan tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir teşhis bölümüdür. Tanısal radyolojide kemik, yumuşak doku ve diğer dokular genellikle anormallikler açısından incelenir. Girişimsel radyoloji, damar problemlerinin giderilmesi, hemostaz, apselerin drenajı gibi uygulamalarda önemli rol oynamaktadır. Radyolojide en sık görülen sağlık sorunları şu şekilde sıralanabilir:

Vücutsal Travma: Travma, doğal afetler, kazalar, saldırılar, düşmeler ve yaralanmaya neden olan diğer durumlardan kaynaklanabilir. Bu durumun sonucunda sinir hasarı, yumuşak doku hasarı, iç organlarda yırtılma, kırık veya çıkık gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Kesi yapmadan bölgedeki hasarı görebilmek için radyolojik yöntemlerin yardımına ihtiyaç vardır.

Radyoloji Doktorları Başka Hangi Hastalıklar ile İlgilenir?

Yumru oluşumu: Vücuttaki fıtık ve benzeri kitle ve tümörleri tespit etmek için radyografik yöntemler kullanılır. Bu sayede tümör boyutu, yeri, evresi, yayılımı ve benzeri özellikleri ameliyata gerek kalmadan teşhis edilebilmektedir.

Eklem ve kemiklerin deformasyonu: Hareketsiz yaşam tarzı, uzun süreli ve yorucu egzersiz, mesleki sorumluluklar gibi durumlar eklemleri veya kemikleri deforme ederek fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu durumun en sık görülen örnekleri boyun düzleşmesi ve kireçlenme sorunlarıdır. Şiddetli ağrı, hareket açıklığında azalma ve yaşam kalitesinde azalma gibi semptomlara neden olabilir. Kemik ve eklem dokusundaki hasar, tanısal radyoloji ile kolayca tespit edilebilir ve bunun akabinde ilgili hekim tedavi sürecine başlayabilir.

Radyolojinin Uyguladığı Tedaviler Nelerdir?

Radyolojiuzmanı ekipman yardımı ile sağlık sorunlarının teşhis edilmesi ilkelerini uygular. Bunu yapmak için MR, CT, PET, PET/CT, anjiyografi, röntgen, floroskopi, mamografi ve ultrason araçlarından yardım alır. Hastalığın teşhis ve teşhisi görüntüleme yöntemlerini uygular. Daha sonra laparotomi uygulanamayan hastalarda müdahalelerin uygulanmasını sağlamak için ilgili bölümlerdeki doktorlar için gerekli tedavi planlarını geliştirmekte ve görüntüleme desteği vermektedir. Bu sayede müdahale daha az komplikasyonla ve daha başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Radyoloji Bölümü

1.5 Tesla gücündeki MR cihazı sahip olduğu yeni sarmal sistemi ve tüm vücut görüntüleme fonksiyonuyla hem yüksek görüntü kalitesine ulaşmakta hem de inceleme süresi kısalmaktadır. Cihazın üstün teknik donanımı beyin-sinir sistemi, batın, üroloji, ortopedi ve kadın hastalıkları ile ilgili sorunların tanısında çok yararlı olmaktadır. MR anjiografi ile tüm vücut damar sistemleri ayrıntılı ve girişimsel işlemlere gerek kalmadan görüntülenebilmekte, damarsal hastalıklar erken evrede tanınabilmektedir.