Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Dahiliye - İç Hastalıkları - Gastroenteroloji

ÖZEL MİM HASTANESİ

İç Hastalıkları

Özel Mim Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü, tüm tıbbi donanımları ve alanının deneyimli hekimleri ile hastalarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için hizmet vermektedir.

Günümüz bilimsel gelişmeleri, detaylı fizik muayeneler, modern tıbbın sunduğu imkânlar ve yeni nesil muayeneler sayesinde birçok hastalık erken evrede tespit edilebilmekte ve ilerlemeden tedavisi sağlanabilmektedir. İç Hastalıkları Bölümümüzde gerek laboratuvar (kan, idrar, dışkı vb), gerek radyoloji (röntgen, ultrason, mamografi, bilgisayarlı tomografi, MR, Kemik Yoğunluğu vb.), gerekse endoskopi (üst gastrointestinal sistemde endoskopi, kolonoskopi vb.) ve elektrokardiyografi uygulamaları ile tüm testler kullanılarak hastalığın erken evrede teşhis edilmesi mümkündür.

ankara özel mim hastanesi

İç Hastalıkları Nelerdir?

Solunum yolu enfeksiyonu özellikle sonbahar ve kış aylarında sık görülen bir enfeksiyon hastalığı olup üst solunum yolu enfeksiyonu ve alt solunum yolu enfeksiyonu olarak ikiye ayrılmaktadır. Genellikle soğuk algınlığı olarak bilinen üst solunum yollarının bulaşıcı hastalıkları burun ve boğaz bölgesini etkileyebilir. Alt solunum yolu enfeksiyonları daha ciddidir; bronşları, bronşiolleri ve akciğerleri etkileyebilir. Dahiliye polikliniğine ait bu hastalıklardan bazen göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz polikliniğinde konsültasyon yapılması mümkündür.

Solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra idrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, karaciğer iltihabı (hepatit), ishal, eklem iltihabıiç hastalıkları, paraziter hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, grip ve bruselloz da İç Hastalıkları Bölümünün ilgi alanına girmektedir.

İç Hastalıkları Bölümü Tansiyon Rahatsızlıklarına Bakar mı?

Kanın kalpten pompalandığı ve kan damarlarına dağıtıldığı vücuttaki doku ve organların yaptığı basınca tansiyon denir. Erişkinlerde sistolik kan basıncı 120 mmHg'nin altında ve diyastolik kan basıncı 80 mmHg'nin altında olmalıdır. Kan basıncının bu değerlerden yüksek olması yüksek tansiyon denilen durumun varlığına işaret eder.

Yüksek tansiyon damar hasarına, kanamaya ve daha birçok soruna yol açabileceğinden beyin kanaması, böbrek hasarı gibi birçok ciddi sorunu da beraberinde getirecektir. Amacı, tıbbi kliniklerde takip ve tedavi edilen hipertansif hastalarda tıbbi beslenme tedavisi ve ilaç kullanımı ile kan basıncını kontrol etmektir. Bu durumlar için iç hastalıkları bölümüne gidilmesi gerekir.

İç Hastalıkları Uzmanı Hangi Hastalıklara Bakar?

İç hastalıklarıuzmanları birçok alanda rol oynar. İnsülin hormonunun yetersiz salgılanması veya dokular tarafından kullanılamaması nedeniyle kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olması durumunda ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabetin iki yaygın tipi vardır. Tedavisinde insülin uygulaması ve oral hipoglisemik ajanlar gibi farmasötik uygulamalar kullanılmaktadır. İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu hastaların tedavi ve takibini de iç hastalıkları uzmanı yapmaktadır.

Tedavide amaç, diyet ve ilaç kullanımı ile kan şekerini normal sınırlar içinde tutmak, yüksek kan şekerinin göz, böbrek, kalp ve damarlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemektir. Boyundaki tiroid bezi tarafından salgılanan tiroid hormonları, özellikle vücudun metabolik hızını düzenlemek gibi birçok önemli fonksiyona sahiptir. Yetersiz tiroid, aşırı çalışma, tiroid kanseri ve otoimmün hastalıklar nedeniyle hormonal denge ile ilgili önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle endokrinoloji ve dahiliye klinikleri tarafından teşhis edilen tiroid hastalıkları mutlaka tedavi edilmelidir.

İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜNÜN İLGİLENDİĞİ ALANLAR

Sağlıksız ve dengesiz beslenme, ailevi faktörler ve kronik hastalıklar nedeniyle kandaki kolesterol, trigliserit ve diğer lipid seviyeleri normalden yüksek olabilir. Bu parametrelerdeki hafif yükselmeler rutin kan testlerinde belirti gösterebilirken, şiddetli yükselmeler göz çevresinde yağ bezlerinin oluşumu gibi belirtilere neden olabilir. İlaçlar ve beslenme tedavisi ile kan lipidleri kontrol altına alınmazsa kardiyovasküler hastalık oluşumu kaçınılmazdır. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye gereken özen gösterilmeli ve hiperkolesterolemi ve hiperlipidemiye bağlı dislipidemi gibi rahatsızlıkları saptanan bireylere tedavi uygulanmaktadır.

Hepatit, obezite, siroz, karaciğer kistleri gibi hastalıklar; gastroözofageal reflü, gastrit, ülser, mide fıtığı gibi hastalıklar; taş ve kum oluşumu, iltihaplanma (kolesistit) ve safra kesesinde tıkanıklık en sık görülen hastalıklardır. İç Hastalıkları Bölümümüzde bu bozuklukların tedavisi ilaçlar, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri gibi tedaviler hekimler tarafından yapılmaktadır. Girişimsel radyoloji uygulamaları ve cerrahi işlemler gerektiğinde hastalar ilgili cerrahi ve tıbbi birimlere yönlendirilir.

Dahiliye-İç Hastalıkları - Gastroenteroloji

Özel Mim Hastanemizde İç Hastalıkları - Dahiliye Bölümümüzde,

Check-up (Genel kontrol), Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon), Diyabet (Şeker Hastalığı), Hiperlipimedi (Kolestrol ve Trigliserid Yüksekliği), Hiperürsemil (ürük asid ve gut hastalığı), Kan Hastalıkları, Triod Hastalıkları (Guatr), Böbrek Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar, Kanser Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Sindirim Sistemi Hastalıkları,Yaşlılık Hastalıkları (Geniatri), Osteoporoz (Kemik erimesi) teşhis, tedavi, ve takipleri yapılmaktadır.

Dahiliye (İç hastalıkları) departmanı; Genellikle insanların sağlık problemlerinin ilk belirtileri nedeniyle başvurdukları bölüm olması nedeniyle büyük öneme sahiptir. Şikayetleri nedeniyle Dahiliye bölümüne başvuran hastalar; anamnez (şikayetlerin sorgulanması ve detaylandırılması), ayrıntılı fizik muayene ve bilimsel gelişmeler ışığında modern tıbbın sağladığı imkanlar olan laboratuar (kan, idrar, gaita vb.), radyolojik tetkikler (röntgen, utrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme vb. ), EKG gibi tüm tetkikler kullanılarak titizlikle incelenir ve hastalıkların ileri evreye ulaşmadan erken evrede teşhis edilmesini sağlayıp tedavisini ve takibini yapar, gerekirse takip ve tedavi için diğer departmanlara sevk eder.

Dahiliye departmanı; 16 yaş ve üzeri tüm hastaların tanı, tedavi ve takibini yapabilir, ayrıca herhangi bir şikayeti olmayan bireylerde yaş, cinsiyet, özgeçmiş (önceden geçirilmiş hastalıklar ve halen devam eden hastalıklar) soygeçmiş (ailede bulunan sağlık problemlerinin sorgulanması) itibariyle kontrol amacıyla taranması gereken tetkiklerin yapılarak hastalıkların erken dönemde teşhis ve tedavisinin yapılmasını amaçlar.

Dahiliye departmanının alanına giren ve bu bölümde teşhis, tedavi ve takibi yapılan belli başlı hastalıklar şunlardır;

 • Check-up (Genel kontrol)
 • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Hiperlipidemi ( Kolesterol ve Trigliserid Yüksekliği ) Hiperürisemi ( Ürik asit ve gut hastalığı )
 • Kan Hastalıkları (Anemi, Trombositopeni vb)
 • Tiroid Hastalıkları ( Guatr, Hipotiroidi )
 • Böbrek Hastalıkları (Proteinüri, Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği)
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Kanser Hastalıkları
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Yaşlılık Hastalıkları (Geriatri)
 • Osteoporoz (Kemik erimesi)
 • Teşhis, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.