Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Anesteziyoloji

ÖZEL MİM HASTANESİ

Anesteziyoloji Bölümü ne ile ilgilenir?

Özel Mim Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü; tanı, tıbbi tedavi ve hastaların yaşam kalitesini arttırmak için diğer bölümlerimizle tam entegre olarak hizmet vermektedir. Anesteziyoloji bölümü, ağrının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bir kişinin ağrı hissedemediği bir durum olan anesteziyi içerir. Bu alan, hastalarda şiddetli ağrıdan kurtulmayı sağlayan bir uzmanlık alanıdır. Aynı zamanda kaygı ve stresten kurtulmayı sağlar. Bu, morfin veya fentanil gibi sakinleştirici ve analjeziklerin kullanılmasıyla yapılabilir. Anestezi uzmanları, ameliyat veya diğer prosedürler sırasında hastalara genel anestezi verme konusunda uzmanlaşmış doktorlardır. Ayrıca anestezi dışında iyileşme sırasında ağrıyı yönetme konusunda da uzmandırlar. Anesteziyoloji, cerrahi veya diğer tıbbi prosedürler sırasında anesteziyi indüklemek ve sürdürmek için ilaçların kullanımıyla ilgilenen bir tıp dalıdır.

ankara özel mim hastanesi

Anesteziyoloji, ameliyat veya tıbbi prosedürler sırasında ağrı, bilinç kaybı ve diğer istenmeyen semptomların önlenmesi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Tıp alanındaki en önemli dallardan biridir. Uzun süredir kullanılmaktadır. Anestezi uzmanları, cerrahi prosedürlerin yanı sıra teşhis amaçlı anestezi uygulama ve izleme konusunda uzmanlaşmış doktorlardır. Farkındalığı veya ağrıyı önleyerek hasta güvenliğini sağlamak için cerrahi prosedürler boyunca yeterli düzeyde anestezi sağlamaktan sorumludurlar. Anesteziyoloji, ağrının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusunda uzmanlık gerektirir. Anestezi uzmanları; ağrıyı gidermek veya ağrıya duyarlılığı azaltmak için analjeziklerin uygulanması, ameliyattan önce anestezi oluşturmak için bilinci değiştiren ilaçlar veya nöromüsküler bloke edici ajanların uygulanması, nitröz oksit uygulanması gibi teknikler ile ağrıyı giderirler.

Anestezi Nedir?

Anesteziyolojiye genellikle anesteziyi içeren tüm tıp alanı için genel bir terim olan “anestezi” denir. Anestezi, ameliyat veya diğer tıbbi prosedürler sırasında bilinç kaybı ve analjezi sağlamak için ilaç verilmesini ifade eder. Ayrıca ameliyat geçiren hastalarda bilinç kaybı, amnezi ve analjezi oluşturmak için intravenöz anesteziklerin uygulanmasına da atıfta bulunabilir. Anesteziyoloji alanında uzman olan sağlık personelleri, cerrahi prosedürlerden önce, sırasında ve sonrasında hastalara bakım sağlar. Genel anestezi, bölgesel anestezi gibi cerrahi operasyonlardan önce anestezi uygularlar; anestezi altındayken hastaların yaşamsal belirtilerini izlerler ve değerlendirirler.

Anestezi Türleri

Anestezi, ameliyat sırasında ağrıyı önlemek ve rahatlatmak için kişiyi uyutmak, uykuda tutmak veya hissi bloke etme işlemidir. Anesteziyoloji türleri genel anestezi ve bölgesel anestezi olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Genel anestezi, ameliyatta kullanılan en yaygın anestezi türüdür. Bilinç kaybına, hafıza kaybına ve kas felcine neden olabilecek ilaçların kullanımını içerir. Bölgesel anestezi genellikle diş çekimi gibi komplikasyon riskinin minimum olduğu küçük ameliyatlarda kullanılır. Yani arklı anestezi türleri vardır ve en yaygın olanı genel anestezidir. Hastanın ameliyat sırasında yüksek ağrı çekmesi riski varsa genel anestezi kullanılır. Hangi anestezi türünün tercih edileceği ise operasyonu yapacak doktor tarafından duruma göre kararlaştırılır.

GENEL ANESTEZİ

Genel anestezi, hastanın ağrı hissedemeyeceği bir bilinç kaybı durumudur. Genel anestezi; ameliyat, doğum veya diğer tıbbi prosedürler sırasında hastaları bilinçsiz hale getirmek için kullanılır. Beynin düzgün çalışmamasına neden olan bazı ilaçlar ve gazlar ile genel anestezi yapılabilir. İlaçlar ve gazlar daha sonra vücuda etki eder ve ağrıyı hissetmesini engeller. Tüm işlem, kullanılan genel anestezi tipine bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 dakika veya daha fazla sürer. Genel anestezi, hastaları derin bir uykuya sokmak için kullanılan bir ilaç şeklidir. Bu tip anestezi genellikle ameliyat sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için kullanılır. Anesteziyoloji kapsamında birçok ameliyatta bu yöntemin kullanılması söz konusudur.

Genel anestezi inhalasyon, enjeksiyon veya intravenöz enjeksiyon ile uygulanabilir. Ayrıca buruna ve boğazdan aşağıya yerleştirilen bir tüp yoluyla da verilebilir. Hastalar sıklıkla inhalasyon ile genel anestezi altına alınır, ancak bunu uygulamanın başka yolları da vardır. Genel anestezi kullanımı son yıllarda artmıştır ve diş tedavisi, cerrahi ve doğum gibi bazı işlemlerde artık bölgesel veya lokal anestezikler yerine de tercih edilebilir. Anesteziyoloji dalının yaygın bir türü olan genel anestezi, bir ilacın inhalasyonu veya intravenöz uygulanmasının neden olduğu bir bilinç kaybı durumudur. Genellikle ameliyat, doğum ve diğer tıbbi prosedürler sırasında kullanılır.

LOKAL ANESTEZİ

Lokal anestezi, genellikle invaziv bir tıbbi prosedür için kısa bir süre için kullanılan bir anestezi türüdür. Bölgesel anestezi olarak da bilinir. Lokal anestezi, vücudun enjekte edildiği bölgeyi uyuşturur ve sadece birkaç dakika ile bir saat arasında sürer. Birden fazla bölgenin uyuşturulmasını gerektiren ameliyatlarda, enjeksiyonlarda ve diğer işlemlerde kullanılabilir. Lokal anestezi kullanımının da ameliyat sonrası ağrıyı ve ameliyat sonrası komplikasyonları azalttığı gözlemlenmiştir. Bu yöntem, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadan ağrıyı gidermek için kullanılır. 1880’ lerden itibaren kullanılmaktadır ve halen modern tıpta anesteziklerin uygulanmasında en yaygın yöntemlerden birisidir. Anesteziyoloji türlerinden birisi olarak uygulanır ve belirli bir küçük bölgeyi hedef alır. Lokal anestezi, sinir uyarılarının beyne ulaşmasını engelleyerek çalışır. Ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasının engellenmesi, kişinin ağrıyı hissetmesini engeller. Bu anestezi türü kısa süreli prosedürler, kulak ameliyatı veya diş operasyonları gibi uzun süreli prosedürler için kullanılabilir.