Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Laboratuvar

ÖZEL MİM HASTANESİ

Özel Mim Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları

Özel Mim Hastanesi Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarımız sahip olduğu donanım ve teknoloji sayesinde dünya sağlık standartlarına uygun sağlıklı ve güvenilir hizmet üretmekte; deneyimli personeli ve uzman kadrosu ile; hafta sonları da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

ankara özel mim hastanesi

Bölümlerdeki tüm cihazlar hastane bilgisayar ağına bağlı olup, buradan çıkan sonuçlar öncelikle Biyokimya ve Mikrobiyoloji Uzmanlarımız tarafından değerlendirilmekte ve kontrolü yapıldıktan sonra sonuçlar hastamızın doktoruna iletilmektedir.

Laboratuvar envanterimizde bulunan cihazlarımızın düzenli bakım ve kalibrasyon ölçümleri yapılmaktadır. Çalışılan tüm testler, günlük veya haftalık iç kalite kontrol serumları ile kalibre edilmekte, sonuçların uygunluğuna karar verildikten sonra hasta örneklerinin analizlerine başlanmaktadır. Ayrıca laboratuvarımız dış kalite kontrol programına üye olup test sonuçlarımızın doğruluğu yurt dışı kalite kontrol merkezi tarafından kontrol edilmektedir.

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ

Kan Transfüzyon Merkezi ünitemizde; kan grubu tayini, kan uyuşmazlığı, coombs testleri (direk coombs, indirek coombs) ve cross match işlemi çalışılmaktadır. Hastalarımızın kan ihtiyaçları Kızılay Kan Merkezinden karşılanmaktadır.