Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Psikiyatri

ÖZEL MİM HASTANESİ

Psikiyatri Bölümü

Özel Mim Hastanesi Psikiyatri Bölümü, zihinsel olarak daha sağlıklı olabilmenin tüm tıbbi yollarını hastalarına aktararak ve daha konforlu bir hayat sürebilmelerini sağlamaktadır.

Psikiyatri, insanların ruh sağlığı ile ilgilenen tıp dalıdır. Terapide ilaç ve psikoterapiden yardım almak,psikiyatriile psikolog arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Psikiyatrinin bir diğer adı da Ruh Sağlığı ve Bozuklukları Anabilim Dalı'dır.

ankara özel mim hastanesi

Akıl hastalığını teşhis etmek için sınavlar, ayakta tedavi görüşmeleri, tıbbi görüntüleme teknikleri, laboratuvar analizleri ve psikolojik testlerin yardımına ihtiyaç vardır. Bu süreçte psikiyatristler ve psikologlar birlikte çalışabilirler.

Böylece hastalığa neden olan travma, altta yatan neden veya biyolojik faktör doğru bir şekilde belirlenebilir ve en uygun tedavi yöntemleri seçilebilir. Sağlıklı yaşam için psikoloji de fizyoloji kadar önemlidir. Çünkü şiddetli travma, depresyon, yoğun stres, kaygı, uyum sorunları, bağımlılık, tükenmişlik ve yalnızlık kişinin genel sağlığını doğrudan etkiler.

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri, duygusal, zihinsel ve davranışsal bozuklukların tanı, tedavi ve önlenmesine odaklanan tıp dalıdır. Psikiyatristler, psikolojik sorunların fiziksel ve psikolojik yönlerini değerlendirme yetkisine sahiptir. İnsanlar çeşitli nedenlerle psikiyatrik yardım ararlar. Panik atak, korkutucu halüsinasyonlar, intihar düşünceleri, "sesler" duyma gibi sorunlar aniden ortaya çıkabilir. Ya da kronikleşen; üzüntü, umutsuzluk, yoğun kaygı ve fonksiyonel problemler gibi günlük hayatın bozulmasına veya kontrolden çıkmasına neden olabilir.

Psikiyatri Uzmanı Nasıl Teşhis Koyar?

Psikiyatristler hastaların fiziksel ve zihinsel durumlarını anlamak ve onlarla tartışmalarını karakterize etmeye yardımcı olmak için çok çeşitli laboratuvar testleri ve psikolojik testler isteyebilir veya uygulayabilirler. Eğitimleri, duygu durum ve diğer bozukluklar arasındaki karmaşık ilişkileri ve ayrıca genetik ve aile öyküsü faktörlerinin tüm bu verilere katkısını anlamalarını ve tıbbi ve psikolojik verileri değerlendirmek, teşhis koymak ve bir rapor hazırlamak için hastalarla birlikte çalışmak için onlara yardımcı olur.

Psikiyatri Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Psikiyatri, her hastanın ihtiyaçlarına göre çeşitli psikoterapi türleri, ilaç tedavisi, psikososyal müdahaleler ve diğer yaklaşımlar (elektrokonvülsif terapi veya EKT gibi) dahil olmak üzere çeşitli tedavi yöntemleri kullanır. Psikoterapi, bazen konuşma terapisi olarak da adlandırılır, terapist ve hasta arasındaki karşılıklı konuşma ilişkisini içeren terapi şeklidir. Çeşitli zihinsel bozuklukları ve duygusal sorunları tedavi etmek için kullanılabilir.

Psikoterapinin amacı, hastanın daha iyi yaşayabilmesi için engelleyici veya rahatsız edici semptomları ortadan kaldırmak veya yönetmektir. Sorunun ciddiyetine göre tedavi 1-2 hafta içerisinde birkaç seans ile çözülebilir veya yıllar alabilir. Psikoterapi tek başına, çiftler halinde, aile üyeleriyle veya gruplar halinde yapılabilir.

Psikoterapi Türleri

Pek çok psikoterapi türü vardır. Bazı psikoterapi uygulamaları, hastaların davranışlarını veya düşünme kalıplarını olumlu şekilde değiştirmelerine yardımcı olmayı, geçmiş ilişkilerin ve deneyimlerin mevcut davranış üzerindeki etkisini keşfetmeyi ve diğer sorunları belirli yollarla ele almayı amaçlar. Örneğin, bilişsel davranışçı terapi, problem çözmeye odaklanan hedef merkezli terapidir. Psikanaliz ise birkaç yıl boyunca sık seanslar gerektiren yoğun bir bireysel psikoterapidir.

Psikiyatri uzmanı zihinsel bir bozukluğun tedavisine yardımcı olacak ilaçları reçete edebilir.Hastalar çoğu ilacı yüksek tansiyon veya diyabet tedavisinde kullandıkları şekilde kullanırlar. Bir dizi kapsamlı değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, psikiyatrik ilaçlar belirli zihinsel bozukluklar görüldüğü düşünülen beyin kimyasındaki dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur. Uzun süreli ilaç kullanan hastalar, ilacın etkinliğini ve olası yan etkilerini gözlemlemek için düzenli olarak psikiyatristleri ile görüşmelidir.